NETCAD KAMPÜS EĞİTİM PROGRAMI 27-28 NİSAN 2019

Eğitimin Tanımı

Kentteki mekânsal ve mekânsal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar.

Eğitim; 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde NetCAD yazılım firması aracılığıyla Şubemizde verilecektir. Söz konusu eğitimin süresi toplam 16 saat (2 gün) olarak belirlenmiştir. Eğitim sonunda tüm katılımcılar NetCAD Sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Eğitim içeriğine ekte yer alan programdan ulaşabilirsiniz.

Eğitim ücretleri aşağıdaki gibidir;

İşsiz Üye/ÖğrenciÇalışan ÜyeDiğer
300 TL500 TL750 TL

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda  düzenlenmesi planlanan NetCAD eğitimine katılım sağlayabileceklerin; Şubemizi 0(232) 422 2890 telefon numarasından arayarak ulaşmaları veya spoizmir@spo.org.tr adresine dönüş yapmaları gerekmektedir.