Yönetim Kurulu

ÖZLEM ŞENYOL
(Başkan)
UĞUR BAYRAK
(2. Başkan)
ZAFER MUTLUER
(Şube Sekreteri)
DALYA HAZAR
(Sayman
YASEMİN ŞENTÜRK
ZEYNEP BIYIK
NUR GÜLERDOĞAN