Şube Tarihçesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası, İzmir Şubesi 1992 yılında faaliyete geçmiştir. ….