Şube Tarihçesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 1992 yılında faaliyete geçmiştir. ….