Tescil İşlemleri

Şehir planlama meslek alanının imar mevzuatı ile tanımlanan temel çalışma konuları arasında olan; “çevre düzeni planı”, “nazım imar planı”, “uygulama imar planı”, “imar planı değişikliği”, “mevzi imar planı”, “koruma amaçlı imar planı”, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm projeleri gibi her tür ve ölçekteki planlarla, diğer şehircilik hizmetleri; ilgili mevzuat gereğince Odamız üyesi şehir plancıları tarafından kurulmuş olan tescilli serbest şehircilik bürolarının, sicil durumunda herhangi bir sorun olmayan yetkili şehir plancıları tarafından yapılabilmektedir.
Bu nedenle, Serbest Şehircilik Hizmeti üretmek isteyen meslektaşlarımızın, vergi kayıt işlemini tamamladıktan sonra bir ay içerisinde, Şehir Plancıları Odasına, “Büro Tescil Kaydı” oluşturulması için başvurması gerekmektedir.

İlk tescil başvurusuna ait gerekli bilgi ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

İlk tescil kaydı yapıldıktan sonra, Odamız Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği gereğince her yıl Aralık ayı içerisinde gerekli iş ve işlemleri tamamlayarak tescil yenileme başvurusunda bulunması gerekmektedir. 

Tescil yenileme süreci hakkında bilgilendirmemize buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşitli sebeplerle Odamızda tescilli ve kayıtlı bürosunu kapatmak isteyen üyelerimiz ise, vergi ilişiğini kestiğini gösterir belge ile veya şehir plancısı olmayan birine devretmesi durumunda, devir tarihinden itibaren ilgili yönetmelik gereği belirtilen süre içerisinde Odaya başvurmak ve tescil kapatma işlemini tamamlamak durumundadır. 

Tescil kapatma sürecinde Odamızca talep edilen bilgi ve belgelere buradan ulaşabilirsiniz.